Kodin ja Koulun Päivä

Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota päiväkodit, koulut ja oppilaitokset voivat toteuttaa yhdessä kotien kanssa itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla. Aihe ja ajankohtakin on vapaa, tärkeintä on kohtaaminen; lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen.

Kodin ja Koulun Päivää on vietetty vuodesta 2011 alkaen.
Valtakunnallinen päivä sijoittuu vuosittain syyskuun viimeiselle perjantaille.   

Kodin ja Koulun Päivää tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Lisätietoa: www.stea.fi.

Taustalla kahdeksan opetus- ja kasvatusalan toimijaa

Päivää suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ryFinlands Svenska Lärarförbund FSL, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry, Suomen Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Förbundet Hem och Skola i Finland sekä Suomen Vanhempainliitto.

"Jokainen oppilas aloittaa koulun erilaisista lähtökohdista ja oppilaiden elämäntilanteet saattavat vaihdella voimakkaasti. Kodin ja koulun yhteinen haaste on pystyä tukemaan jokaisen oppilaan hyvinvointia, tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan."

Ote opetusministeri Krista Kiurun
Kodin ja Koulun Päivän tervehdyksestä vuonna 2013. 


"Kodin ja koulun yhteistyö lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta, vaikuttaa myönteisesti koulumenestykseen, kotitehtävien tekemiseen ja koulutuksen arvostamiseen."

Ote Tasavallan Presidentin puolison, Jenni Haukion
Kodin ja Koulun Päivän tervehdyksestä vuonna 2012.

Family and School Get-together

Kysy lisää

Kodin ja Koulun Päivään liittyviä kysymyksiä ja palautetta voit esittää sähköpostitse osoitteeseen

tiedotus (at) vanhempainliitto.fi
tai
hemochskola (at) hemochskola.fi

Kaikki palautteet käsitellään ja ohjataan tarvittaessa Kodin ja Koulun Päivää toteuttaville yhteyshenkilöille.

Hem och Skola Dagen på svenska

Kodin ja Koulun Päivän materiaali


Kodin ja Koulun Päivän viettoa tukee STEA